Aktuality

Za necelé 2 roky a 2 mesiace Slováci dosiahli významný historický míľnik. Spoločne od spustenia systému ku dňu 12. 2. 2024 vyzbierali 2 miliardy nápojových obalov.

 

Plastové fľaše a hliníkové plechovky na nápoje sa na Slovensku zálohujú od roku 2022. Systém zálohovania je založený na vracaní týchto použitých obalov do maloobchodných prevádzok, odkiaľ putujú do medzi-skladov a následne do triediaceho centra. V ňom dochádza k materiálovému triedeniu, plastové fľaše sa následne triedia podľa farebnosti. Výsledkom spracovania u Správcu v triediacom centre sú farebne a materiálovo roztriedené veľké zlisované balíky pripravené pre recyklátorov. Spolu sa tak k dnešnému dňu vyprodukovalo už neuveriteľných 125 tisíc zlisovaných balíkov plastových fliaš a 39 tisíc balíkov hliníkových plechoviek.

 

Na odľahčenie a pre ilustráciu uvedeného množstva Správca zálohového systému udáva, že ak by sme len samotné balíky zo zlisovaných spracovaných plastových fliaš poukladali vedľa seba, tak by sme takmer dosiahli vzdialenosť z Bratislavy do Trenčína. V prípade zlisovaných balíkov z vyzbieraných plechoviek to je tiež dĺžka rovná vzdialenosti z Košíc až do Prešova.

 

No nielen tieto čísla nás napĺňajú pre rok 2024 optimizmom. Najväčším benefitom zálohovania pre spoločnosť zostáva okrem šetrenia prírodných zdrojov hlavne úbytok voľne pohodeného odpadu. Už v prvom roku fungovania zálohového systému Správca zálohového systému, n. o. evidoval informácie z viacerých zdrojov o znižovaní množstva pohodeného odpadu od nápojových obalov v okolí vodných tokov a vo voľnej prírode. Potvrdzujú to tiež pravidelne vykonávané analýzy voľne pohodeného odpadu, ktoré realizujú organizácie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, čo teda znamená, že plastové fľaše a plechovky od nápojov postupne takmer vymizli z našej prírody.

 

Miera návratnosti plastových obalov a plechoviek od nápojov za rok 2023 dosiahla v Slovenskej republike úroveň 92 % a tým pádom už dnes tak napĺňame zákonný ciel pre slovenský zálohový systém, ktorý mal byť dosiahnutý až v roku 2025. A nielen to. Slovákom sa tak dokonca podarilo presiahnuť cieľ, stanovený Európskou úniou a to do roku 2029 dosiahnuť viac ako 90 % návratnosť plastových fliaš a plechoviek.