Slovenskozalohuje preloader logo

Zálohujte
Oplatí sa to vám
aj prírode

Prečo zálohovať?

Aby sme sa stali krajinou bez voľne pohodených plastových fliaš a plechoviek od nápojov. Tie totiž nie sú odpadom, ale cenným materiálom vhodným na ďalšie použitie.

fľaše usporiadané do kruhu

Zálohovaním vyzbierame viac materiálu vyššej kvality na recykláciu.

recyklácia so symbolom ∞

Materiál sa na základe princípov cirkulárnej ekonomiky použije znova a znova na výrobu nových plastových fliaš a plechoviek od nápojov.

fľaše v obehu

Opakovaným využívaním materiálu, ktorý je už v obehu šetríme prírodné zdroje.

odpad z fliaš

Zálohovaním bojujeme proti voľne pohodenému odpadu, čím chránime našu prírodu.

Čo sa zálohuje?

Plastové PET fľaše a plechovky od nápojov s objemom od 0,1 l do 3 l (vrátane) označené symbolom

ikona slovenskozalohuje

Zálohujeme napríklad obaly od minerálnych vôd, sladených nápojov, ovocných štiav, ľadových čajov, energetických nápojov, piva, vína či miešaných alkoholických nápojov. Nezálohujeme obaly od mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

fľaša so symbolom Z

PLASTOVÉ FĽAŠE

Plast (PET, HDPE, PP)
plechovka so symbolom Z

PLECHOVKY

Kov (Al a Fe)

Ako sa zálohuje?

Vrátením prázdnych a nepokrčených zálohovaných obalov od nápojov na odberných miestach, kde za každý nápojový obal s označením symbolom „Z“ v recyklačných šípkach dostanete 15 centov.

Odovzdať sa obaly dajú aj na rôznych alternatívnych odberných miestach, kde sa zálohy vzdávate v prospech konkrétneho miesta, či podujatia, často na dobročinný účel.

8
1

Výrobca registruje nápojové obaly u Správcu. Zaplatí záloh a poplatok za každý obal uvedený na trh.

2

Výrobca predá nápoj obchodníkovi, ktorý mu zaplatí okrem ceny aj záloh.

3

Obchodník predá nápoj spotrebiteľovi, ktorý mu zaplatí cenu nápoja aj záloh.

4

Spotrebiteľ vráti obal obchodníkovi, ktorý mu vráti záloh naspäť.

5

Obchodník vráti vyzbierané obaly Správcovi, ktorý mu vyplatí záloh a manipulačný poplatok, ako odplatu za manipuláciu s obalom.

6

Správca zabezpečí kontrolu, sčítanie, prepravu a spracovanie obalov.

7

Materiál od Správcu putuje k recyklátorovi.

8

Recyklátor materiál spracuje. Výrobca ho následne môže použiť na výrobu nových fliaš a plechoviek.

2

Kto spravuje zálohový systém?

logo spravca zalohoveho systemu

Nezisková organizácia, ktorá koordinuje fungovanie zálohového systému jednorazových nápojových obalov na Slovensku.

Správcu založili štyri neziskové organizácie poverené Ministerstvom životného prostredia SR

logo asociácia výrobcov nealkoholických nápojov
logo slovenské združenie výrobcov piva a sľadu
logo slovenská aliancia moderného obchodu
logo zväz obchodu SR

Správcu zálohového systému tvorí konzorcium, ktoré zastupuje výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80% všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

mapa slovenska silueta

Na Slovensku máme už viac ako 3 300 odberných miest

pozrite si mapu

Často kladené otázky

Od spotrebiteľov

Čo je zálohový systém ?

Je to moderný prostriedok rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý prostredníctvom zberu jednorazových nápojových obalov (plastových fliaš a plechoviek) umožňuje ich opätovné spracovanie na výrobu nových obalov a využitie s tým, že v maximálnej možnej miere zapája širokú verejnosť do boja s voľne pohodeným odpadom od nápojových obalov a mobilizuje k ochrane životného prostredia.

Aké sú výhody zálohového systému ?

Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode. Zálohovanie využíva princíp obehového hospodárstva, uzavretia materiálového kruhu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“, čím šetrí prírodné zdroje.

Kedy bol spustený na Slovensku zálohový systém ?

Slovensko zálohuje od 1.januára 2022.

Ktoré obaly sa zálohujú ?

Plastové PET fľaše a plechovky od nápojov s objemom od 0,1 l do 3 l (vrátane) označené symbolom (Z) v recyklačných šípkach s textom “ZÁLOHOVANÉ”. Zálohujeme napríklad obaly od minerálnych vôd, sladených nápojov, ovocných štiav, ľadových čajov, energetických nápojov, piva, vína či miešaných alkoholických nápojov. Nezálohujeme obaly od mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

Ako spoznám zálohovaný obal ?

Pri nákupe nápojov v plastových fľašiach a plechovkách je nutné si všímať či ich potlač obsahuje grafický symbol (Z) v recyklačných šípkach, ktorý má byť umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu s uvedeným textom „ZÁLOHOVANÉ“.

Aká je výška zálohu a prečo ?

Výška zálohu je 15 eurocentov rovnako pre plastové fľaše aj plechovky. Výška zálohu je určená tak, aby príliš nezaťažila vašu peňaženku a zároveň bola dostatočne motivujúca.

Ako môžem vrátiť zálohované nápojové obaly ?

Zálohované obaly je možné vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste bez zostatkovej tekutiny, nestlačené, plastové fľaše spolu s vrchnákom. Je potrebné dbať pri tom na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

Kde môžem vrátiť zálohovaný obal ?

Zálohované obaly môžete vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste, bez ohľadu na to, kde ste zálohovaný nápoj kúpili. Odberné miesta odoberajú zálohované obaly cez zálohomaty a v menších predajniach aj pomocou ručného skenera napr. pri pokladni. Mapu so zoznamom odberných miest nájdete na podstránke Mapa odberných miest.

Kedy dostanem záloh späť ?

Po vrátení obalu na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste. Zálohomat alebo predajca osobne vám vydá kupón s hodnotou zálohu za vrátené obaly. Tú si následne uplatníte na pokladni tej istej predajne. Menšie prevádzky, dobrovoľne zapojené do systému zálohovania majú výnimku zo zákona. Nemusia vrátiť hodnotu zálohou v hotovosti, ale môžu len poskytnúť zľavu z nákupu uplatnenú na tom istom mieste, kde boli obaly vrátené.

Čo sa deje s obalmi ďalej ?

Obaly sa prepravia do triediaceho centra, kde sa vytriedia podľa druhu materiálu a farby a následne zlisujú do veľkých kociek o hmotnosti približne 300 kg. Následne putujú na spracovanie, tzv. recykláciu. Z uvedeného materiálu sa môžu vyrobiť nové plastové fľaše a plechovky na nápoje. Znova a znova.

Čo sa stane, ak obal vyhodím do žltej nádoby na triedený zber ?

Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, tak prídete o záloh. Stratí sa tak možnosť spracovania týchto použitých obalov od nápojov na nové plastové fľaše a plechovky, čím šetríme prírodné zdroje.

Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami od jednorazových nápojových obalov bez označenia grafickým symbolom Z a textom „ZÁLOHOVANÉ“ ?

Na označenom odbernom mieste je možné vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom (Z) v recyklačných šípkach a textom „ZÁLOHOVANÉ“. Obaly bez uvedeného označenia je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber tak, ako doteraz.

Kto spravuje zálohový systém ?

Správca zálohového systému, nezisková organizácia, vytvorená konzorciom 4 subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80% všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

Ako je financovaný zálohový systém ?

Zálohový systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh. Zabehnutý zálohový systém je štandardne deficitný a nakoľko ide o systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, deficit hospodárenia je vždy financovaný poplatkami výrobcov.

Kto reguluje a kontroluje zálohový systém ?

Ministerstvo životného prostredia SR.

Prečo sa zálohujú len plastové nápojové obaly a plechovky ?

Zálohovanie na Slovensku začína jednorazovými plastovými fľašami a plechovkami, ktoré sa najviac osvedčilo aj v zahraničí. Na Slovensku sa navyše nadväzuje na zálohovanie vratných sklenených obalov, ktoré roky poznáme a vraciame do obchodu. Vieme sa na nich učiť, stabilizovať a rozvíjať systém.

Čo sa stane s plastovými fľašami a plechovkami, ktoré sa nevrátia do zálohového systému ?

Keď spotrebiteľ nevráti obal na odberné miesto príde o záloh a tiež o možnosť obal vrátiť naspäť do obehu ako novú fľašu či plechovku.

Prečo sa rovno nezačnú používať biodegradovateľné plasty ?

Každý obal má svoj dopad na životné prostredie a zálohovanie prináša riešenie, ktorým vieme aktuálne znížiť množstvo odpadu, zvýšiť percento plastových fliaš a plechoviek, ktoré sa vrátia znova do obehu a neskončia voľne pohodené v prírode. Tým sa zníži dopad na životné prostredie spôsobom, aký vieme aplikovať už dnes. Biodegradovateľné plasty sú alternatívou, ktorá si vyžaduje vybudovanie kompletnej infraštruktúry od triedeného zberu, cez recykláciu, až po spracovanie na konci ich životnosti.

Prečo sa nevrátime k skleneným fľašiam namiesto plastových ?

Používanie plastových obalov má mnoho praktických výhod, pretože sú ľahšie a skladnejšie. Každý obal má dopad na životné prostredie, napríklad výroba a recyklácia skla spotrebuje omnoho viac CO2 ako výroba a recyklácia plastov. Napríklad používanie jednorazového nevratného skla pre nápoje je z pohľadu dopadov na životné prostredie najhorším variantom. Pri porovnaní životného cyklu plastovej fľaše s obsahom recyklovaného materiálu a vratného skla sa preukázalo, že dopad na životné prostredie je porovnateľný. Zavedenie zálohovania je jednoznačne riešením, ktoré pomôže znížiť dopady plastových nápojových obalov na životné prostredie, tým že zabezpečí maximálnu mieru vyzbierania, recykláciu a následné využitie materiálu na rovnaký účel – z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky.

Nezvyšuje zálohový systém cenu nápojov ?

Zálohovanie nemá vplyv na cenu nápojov. Pri nákupe zaplatíme záloh 15 eurocentov a pri vrátení obalu dostaneme záloh naspäť v plnej výške.

Nebol by viac motivujúci vyšší záloh ?

Výška zálohu 15 eurocentov bola určená na základe analýz tak, aby bola dostatočne motivujúca a zároveň nebola priveľmi finančne zaťažujúca pre slovenských spotrebiteľov.

Čo sa stane s nevráteným zálohom ?

Zálohový systém je férový a transparentný systém, ktorý zapája výrobcov, obchodníkov a spotrebiteľov do boja proti voľne pohodenému odpadu a to všetko pod dohľadom štátu - Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V prípade, že sa spotrebiteľ rozhodne nevrátiť obal na odbernom mieste, záloh ktorý si neuplatní, sa stáva príjmom zálohového systému. Správca zálohového systému je neziskovou organizáciou a na základe zákona je povinný akýkoľvek prebytok hospodárenia použiť výlučne na rozvoj a vylepšovanie systému zálohovania.

Nemôže sa aj v zálohovom systéme stať, že vyzbierané nápojové obaly skončia v spaľovni ?

Nemôže. Každý obal v zálohovom systéme je evidovaný a vysledovateľný od momentu uvedenia na trh až po recykláciu a jeho využitie pri výrobe nových obalov. Funguje to tak vo všetkých krajinách, kde zálohový systém existuje, a teda všetky vyzbierané nápojové obaly sa preukázateľne recyklujú a môžu sa využiť aj na výrobu nových obalov. Sú to cenné materiály, ktoré nemajú končiť v prírode, ani v spaľovni, dajú sa z nich vyrábať nové obaly na rovnaký účel a šetriť tak prírodné zdroje.

A čo iné plastové obaly z potravín alebo drogérie ?

Plastové obaly z iných ako nápojových obalov sa zbierajú cez systém triedeného zberu tak ako doteraz a patria do žltej odbernej nádoby.

Ako je to s vracaním zálohovaných obalov na nápoje v menších obciach a celkovo na vidieku ?

Do zálohového systému sa ako odberné miesta postupne registrujú aj malé predajne na vidieku, takže plastové fľaše a plechovky je možné v spolupráci s obchodníkmi, ktorí tak vychádzajú v ústrety svojim zákazníkom, vracať po celom Slovensku. V prípade, že vo vašej obci chýba odberné miesto, môžete prispieť k rozšíreniu zálohovania tým, že budete predajňu vo vašej blízkosti informovať o možnosti zapojenia sa do systému zálohovania. Radi vám poradíme, ako postupovať. Kontaktujte nás cez uvedený formulár na webe slovenskozalohuje.sk.

Čo robiť, ak zálohomat neodoberá zálohované nápojové obaly ?

V prípade, že zálohomat neodoberá nápojový obal aj napriek tomu, že je označený symbolom Z v recyklačných šípkach s textom „ZÁLOHOVANÉ“, je nepoškodený, nestlačený, prázdny a má čitateľný čiarový kód, je potrebné sa obrátiť priamo na zodpovedného zamestnanca na danom odbernom mieste.

Platím záloh vo všetkých obchodoch ?

Každý obchodník, ktorý predáva nápoje v plastových fľašiach a plechovkách, je povinný ich zálohovať, dodržiavať výšku zálohu 15 eurocentov a uvádzať ju osobitne na cenovke aj pokladničnom bloku.

Musím vrátiť zálohovaný nápojový obal iba v predajni, kde bol zakúpený ?

Vrátiť zálohovaný obal je možné v každej predajni, ktorá je zapojená do zálohového systému a má zriadené odberné miesto, bez ohľadu na to, kde spotrebiteľ tovar na Slovensku kúpil. Najbližšie odberné miesto viete nájsť na podstránke Mapa odberných miest.

Môžem si kupón zo zálohomatu uplatniť na inom odbernom mieste ?

Ak nemá iné nastavenie konkrétna predajná sieť predajní, kupón, ktorý vám vydal zálohomat je možné si uplatniť iba na mieste, kde ste obaly vrátili. Kupón je uplatniteľný v rámci všeobecne premlčacej dobe, t. j. do 3 rokov od jeho vydania.

Chcem vrátiť zálohy za odovzdané obaly vo forme hotovosti, ale obchod mi chce dať len zľavu z nákupu, môže ?

Mále predajne potravín, s rozlohou menšou ako 300 m², ktoré sú zapojené do systému zálohovania dobrovoľne, majú výnimku zo zákona. Nemusia vrátiť zákazníkovi hotovosť, ale môžu len poskytnúť zľavu z nákupu. Zľavu či hotovosť je možné uplatniť výlučne v tom obchode, kde zákazník zálohované obaly vrátil.

Prečo je nutné vracať nestlačené obaly, keď ich zálohomat stláča ?

Pre evidenciu obalov a kontrolu ich toku v zálohovom systéme je dôležité, aby vedel zálohomat rozpoznať tvar obalu a čitateľný čiarový kód. Zálohované obaly preto vraciame nestlačené, prázdne a s čitateľným čiarovým kódom. Následne sa obaly v zálohomate stlačia, pre úsporu priestoru, ekologickejšiu prepravu aj ochranu pred prípadnými podvodmi.

Prečo sa nezálohujú plastové obaly od sirupov, mlieka, octu či oleja ?

Zálohovanie začalo s kategóriou nápojov, ktoré sú pre recykláciu a následné opätovné využitie najefektívnejšie a sú pre nich stanovené prísnejšie ciele v ochrane životného prostredia na úrovni Slovenskej republiky a Európskej únie. Rozhodnutie o tom, ktoré obaly sa budú zálohovať je v kompetencii štátu - Ministerstva životného prostredia. Predpokladáme, že po zabehnutí zálohového systému sa budú rozvíjať aj zálohové systémy pre ďalšie plastové obaly od potravín a nápojový sektor sa tak stane inšpiráciou pre ostatné potravinové odvetvia.

Sledujte nás

VIEŠ, ŽE UŽ MÔŽEŠ ZÁLOHOVAŤ AJ NA VYBRANÝCH KÚPALISKÁCH? 🏖️

Tento rok na ôsmych kúpaliskách v Bratislave môžeš plávať aj zálohovať! Odovzdaj svoju zálohovanú fľašu alebo plechovku priamo na kúpalisku a pomôž ochrániť našu prírodu. ☀️🫶

Navyše, výťažok použije dané kúpalisko na rozvoj a údržbu areálu. 💛

Ak takúto špeciálnu nádobu nenájdeš na kúpalisku, tak prázdny nápojový obal zanes do odberného miesta. 💪

#slovenskozalohuje #zalohovanie #cirkularita #kupalisko #zflasedoflase #zplechovkydoplechovky #priroda

VIEŠ, ŽE UŽ MÔŽEŠ ZÁLOHOVAŤ AJ NA VYBRANÝCH KÚPALISKÁCH? 🏖️

Tento rok na ôsmych kúpaliskách v Bratislave môžeš plávať aj zálohovať! Odovzdaj svoju zálohovanú fľašu alebo plechovku priamo na kúpalisku a pomôž ochrániť našu prírodu. ☀️🫶

Navyše, výťažok použije dané kúpalisko na rozvoj a údržbu areálu. 💛

Ak takúto špeciálnu nádobu nenájdeš na kúpalisku, tak prázdny nápojový obal zanes do odberného miesta. 💪

#slovenskozalohuje #zalohovanie #cirkularita #kupalisko #zflasedoflase #zplechovkydoplechovky #priroda
...

VEDIA NÁVŠTEVNÍCI POHODY TRIEDIŤ PLASTY? 🧐 ANALYZOVALI SME PLASTOVÝ ODPAD. 🚮

Festival pohoda sa radí medzi tie, ktoré sú najekologickejšie na Slovensku. Otestovali sme si to a spolu s @envi_pak vykonali náhodnú analýzu plastového kontajneru. 💛

Okrem textilu, nespotrebovaných obalov s jedlom sme v nich našli aj prázdne zálohované obaly od nápojov. 

#slovenskozalohuje #zalohovanie #triedenieodpadu #odpad #pohoda #pohodafestival #plastovyodpad

VEDIA NÁVŠTEVNÍCI POHODY TRIEDIŤ PLASTY? 🧐 ANALYZOVALI SME PLASTOVÝ ODPAD. 🚮

Festival pohoda sa radí medzi tie, ktoré sú najekologickejšie na Slovensku. Otestovali sme si to a spolu s @envi_pak vykonali náhodnú analýzu plastového kontajneru. 💛

Okrem textilu, nespotrebovaných obalov s jedlom sme v nich našli aj prázdne zálohované obaly od nápojov.

#slovenskozalohuje #zalohovanie #triedenieodpadu #odpad #pohoda #pohodafestival #plastovyodpad
...

Vedel si, že už aj na festivaloch môžeš zálohovať? 🤯
Áno, čítaš správne. ✅
Na vybraných slovenských festivaloch už nájdeš naše zálohovacie nádoby, takže svoj drink si môžeš vychutnať úplne bez výčitiek. 
Tak do toho poď somnou a zálohuj! Oplatí sa to tebe, ale aj prírode. 😊❤️

Vedel si, že už aj na festivaloch môžeš zálohovať? 🤯
Áno, čítaš správne. ✅
Na vybraných slovenských festivaloch už nájdeš naše zálohovacie nádoby, takže svoj drink si môžeš vychutnať úplne bez výčitiek.
Tak do toho poď somnou a zálohuj! Oplatí sa to tebe, ale aj prírode. 😊❤️
...

KAM ZAHODIŤ ZÁLOHOVANÚ FĽAŠU ALEBO PLECHOVKU NA FESTIVALE? 🧐 

Hľadaj našich mobilných zálohovačov! 🚶🎒

Na vybraných festivaloch nájdeš pohybovať sa po areáli takéto mobilné hliadky s vlajočkami 🚩 Ak ich zbadáš, daj im svoju fľašu alebo plechovku. Podporíš tak samotný festival a ešte aj vyčistíš prírodu! 🌍♻️💚 

Po areáli sú rozmiestnené aj nádoby na zálohované obaly, do ktorých môžeš hodiť svoju fľašu či plechovku. Ak ju nenájdeš, tak prázdny nápojový obal zanes do odberného miesta. 💪

#zalohovanie #zflasedoflase #zplechovkydoplechovky #slovenskozalohuje #festival #cirkulatira #slovensko #recyklacia #cirkularnaekonomika #SlovenskoZálohuje #VedeliSteZe #dajmipet

KAM ZAHODIŤ ZÁLOHOVANÚ FĽAŠU ALEBO PLECHOVKU NA FESTIVALE? 🧐

Hľadaj našich mobilných zálohovačov! 🚶🎒

Na vybraných festivaloch nájdeš pohybovať sa po areáli takéto mobilné hliadky s vlajočkami 🚩 Ak ich zbadáš, daj im svoju fľašu alebo plechovku. Podporíš tak samotný festival a ešte aj vyčistíš prírodu! 🌍♻️💚

Po areáli sú rozmiestnené aj nádoby na zálohované obaly, do ktorých môžeš hodiť svoju fľašu či plechovku. Ak ju nenájdeš, tak prázdny nápojový obal zanes do odberného miesta. 💪

#zalohovanie #zflasedoflase #zplechovkydoplechovky #slovenskozalohuje #festival #cirkulatira #slovensko #recyklacia #cirkularnaekonomika #SlovenskoZálohuje #VedeliSteZe #dajmipet
...

Skip to content