Slovenskozalohuje preloader logo

Alternatívny odber
zálohovaných nápojových obalov

alternatívne odberné miesto

Čo je to
alternatívne
odberné miesto?

Miesto s väčším pohybom ľudí, kde je predpoklad hromadenia zálohovaných obalov a kde je ich môžné vrátiť späť do systému, avšak bez vyplatenia zálohu spotrebiteľovi. Takýto odber je vhodný na vytváranie zbierok na charitatívne účely.

Alternatívnym odberným miestom môže napríklad byť:

reštaurácia ikona
Reštaurácia
hotel ikona
Hotel
firma ikona
Firma, ktorá zamestnancom poskytuje pitný režim
športové stredisko ikona
Športové stredisko
škola ikona
Škola, škôlka či nemocnica
festival ikona
Festival a iné kultúrne podujatie
aquapark ikona
Aquapark
národný park ikona
Národný park

Máte záujem sa stať alternatívnym odberným miestom?

Kontaktujte nás
a my vám radi pomôžeme nájsť to najvhodnejšie riešenie

Naši partneri pre alternatívny odber

Zoznámte sa s našimi partnermi, s ktorými sme už vytvorili miesta pre alternatívny odber zálohovaných obalov od nápojov.

Správa národného parku Slovenský raj v spolupráci so Správcom umiestnila 2 kusy špeciálnych nádob odolných proti medveďom v hlavných turistických centrách Podlesok a na Dedinkách. Turisti sa tak môžu vzdať zálohu v prospech rozvoja národného parku vhodením prázdneho zálohovaného obalu od nápoja do tejto špeciálnej nádoby.

Národný park Slovenský raj

Hrad Beckov v spolupráci so Správcom myslí nielen na triedenie odpadu, ale aj na zber zálohovaných obalov. Návštevníci hradu tak môžu vrátiť prázdne zálohované obaly späť do systému vhodením do označených košov a zároveň prispieť hodnotou zálohu na rozvoj hradu.

Hrad Beckov

Vodný park Bešeňová v spolupráci so Správcom dáva návštevníkom príležitosť prispieť k zmysluplnej recyklácii odpadu. Návštevníci môžu v areáli vodného parku vložiť prázdny zálohovaný nápojový obal do špeciálnych nádob. Týmto navyše prispejú na podporu návratu pastierskej tradície a tradičnej horskej ovečky do Jasnej.
Martinská univerzitná nemocnica v spolupráci so Správcom umiestnila do areálu nemocnice 5 špeciálnych nádob na vrátenie zálohovaných obalov. Záloh za takto vložené obaly putuje na podporu konkrétnych oddelení či projektov nemocnice. Návštevníci tak podporujú nielen prírodu, ale aj rozvoj nemocnice.

Univerzitná nemocnica v Martine

Cambridge International school v spolupráci so Správcom umiestnila do vstupných priestorov školy 2 špeciálne nádoby na vrátenie zálohovaných obalov. Záloh za takto vložené obaly putuje na environmentálne projekty realizované v škole. Učitelia tak vzdelávajú študentov o potrebe ochrany životného prostredia.

Cambridge International school

Amazon Fulfillment Slovakia v spolupráci so Správcom dáva zamestnancom príležitosť prispieť k zmysluplnej recyklácii odpadu. Zamestnanci môžu v areáli závodu vložiť prázdny zálohovaný nápojový obal do špeciálnej nádoby. Týmto navyše prispejú na starostlivosť o včely v Amazone.

Amazon

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Bratislava v spolupráci so Správcom dáva návštevníkom kúpalísk v Bratislave príležitosť prispieť čistote areálu. Návštevníci môžu v areáli kúpaliska vložiť prázdny zálohovaný nápojový obal do špeciálnej nádoby. Týmto navyše prispejú na rozvoj a údržbu daného kúpaliska.

STaRZ

Dokumenty na stiahnutie

Pre alternatívne odberné miesta

Informačné materiály pre alternatívne odberné miesto

Často kladené otázky

Od alternatívnych odberných miest

Čo je alternatívne odberné miesto ?

Alternatívne odberné miesto (AOM) je špecifický objekt, miesto, alebo priestor, primárne nie obchodného charakteru, kde sa realizuje predaj respektíve distribúcia nápojov v zálohovaných obaloch, alebo ide o miesto, kde z dôvodu väčšej frekvencie pohybu ľudí dochádza k hromadeniu zálohovaných nápojových obalov. Na uvedenom mieste sú vytvorené podmienky na vracanie zálohovaných obalov, avšak vyzbieraný záloh nie je vyplácaný spotrebiteľom, ale kumuluje sa na danom odbernom mieste a následne bude použitý na vopred definovaný verejnoprospešný, alebo dobročinný účel. Prevádzkovateľ alternatívneho odberného miesto je oprávnený vykonávať zber zálohovaných obalov len na základe oprávnenia a riadne uzatvorenej zmluvy so Správcom zálohového systému, n.o.. Celý proces manipulácie so zálohovanými obalmi, vrátane výplaty zálohu sa musí realizovať podľa podmienok definovaných Správcom.

Aké miesto sa môže stať alternatívnym odberným miestom ?

Získať oprávnenie od Správcu zálohového systému na zriadenie alternatívneho odberného miesta môžu napríklad: reštaurácie, hoteli, firmy, ktoré poskytujú pitný režim pre svojich zamestnancov, aquaparky, športové strediská, školy či organizátori festivalov alebo športových a iných kultúrno – spoločenských podujatí.

Je možné sa zapojiť do zálohového systému ako alternatívne odberné miesto ?

Jednoznačne áno. Ak prevádzkujete reštauráciu, hotel, aquapark, športové stredisko, ste firmou, ktorá svojím zamestnancom poskytuje pitný režim, alebo ste organizátorom festivalov alebo športových a iných kultúrno – spoločenských podujatí a hromadia sa u vás väčšie množstvá zálohovaných obalov od nápojov, neváhajte kontaktovať nás, Správcu zálohového systému a my vám veľmi radi všetko vysvetlíme a pomôžeme s registráciou.

Ako vracia alternatívne odberné miesto záloh spotrebiteľovi ?

Alternatívne odberné miesto nevracia záloh spotrebiteľovi v hotovosti, ani poskytnutím zľavy z nákupu. Spotrebiteľ zanechá, alebo odovzdá zálohovaný obal priamo na danom mieste s vedomím, že sa vzdáva nároku na vrátenie zálohu, zväčša v prospech vopred definovaného verejnoprospešného, alebo dobročinného účelu. Správca zálohového systému vypláca záloh za vyzbierané zálohované obaly na účet, ktorý je zadefinovaný v rámci zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom alternatívneho odberného miesta.

Ako môžem vytvoriť alternatívne odberné miesto ?

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára a my vám radi poradíme.

Sledujte nás

VIEŠ, ŽE UŽ MÔŽEŠ ZÁLOHOVAŤ AJ NA VYBRANÝCH KÚPALISKÁCH? 🏖️

Tento rok na ôsmych kúpaliskách v Bratislave môžeš plávať aj zálohovať! Odovzdaj svoju zálohovanú fľašu alebo plechovku priamo na kúpalisku a pomôž ochrániť našu prírodu. ☀️🫶

Navyše, výťažok použije dané kúpalisko na rozvoj a údržbu areálu. 💛

Ak takúto špeciálnu nádobu nenájdeš na kúpalisku, tak prázdny nápojový obal zanes do odberného miesta. 💪

#slovenskozalohuje #zalohovanie #cirkularita #kupalisko #zflasedoflase #zplechovkydoplechovky #priroda

VIEŠ, ŽE UŽ MÔŽEŠ ZÁLOHOVAŤ AJ NA VYBRANÝCH KÚPALISKÁCH? 🏖️

Tento rok na ôsmych kúpaliskách v Bratislave môžeš plávať aj zálohovať! Odovzdaj svoju zálohovanú fľašu alebo plechovku priamo na kúpalisku a pomôž ochrániť našu prírodu. ☀️🫶

Navyše, výťažok použije dané kúpalisko na rozvoj a údržbu areálu. 💛

Ak takúto špeciálnu nádobu nenájdeš na kúpalisku, tak prázdny nápojový obal zanes do odberného miesta. 💪

#slovenskozalohuje #zalohovanie #cirkularita #kupalisko #zflasedoflase #zplechovkydoplechovky #priroda
...

VEDIA NÁVŠTEVNÍCI POHODY TRIEDIŤ PLASTY? 🧐 ANALYZOVALI SME PLASTOVÝ ODPAD. 🚮

Festival pohoda sa radí medzi tie, ktoré sú najekologickejšie na Slovensku. Otestovali sme si to a spolu s @envi_pak vykonali náhodnú analýzu plastového kontajneru. 💛

Okrem textilu, nespotrebovaných obalov s jedlom sme v nich našli aj prázdne zálohované obaly od nápojov. 

#slovenskozalohuje #zalohovanie #triedenieodpadu #odpad #pohoda #pohodafestival #plastovyodpad

VEDIA NÁVŠTEVNÍCI POHODY TRIEDIŤ PLASTY? 🧐 ANALYZOVALI SME PLASTOVÝ ODPAD. 🚮

Festival pohoda sa radí medzi tie, ktoré sú najekologickejšie na Slovensku. Otestovali sme si to a spolu s @envi_pak vykonali náhodnú analýzu plastového kontajneru. 💛

Okrem textilu, nespotrebovaných obalov s jedlom sme v nich našli aj prázdne zálohované obaly od nápojov.

#slovenskozalohuje #zalohovanie #triedenieodpadu #odpad #pohoda #pohodafestival #plastovyodpad
...

Vedel si, že už aj na festivaloch môžeš zálohovať? 🤯
Áno, čítaš správne. ✅
Na vybraných slovenských festivaloch už nájdeš naše zálohovacie nádoby, takže svoj drink si môžeš vychutnať úplne bez výčitiek. 
Tak do toho poď somnou a zálohuj! Oplatí sa to tebe, ale aj prírode. 😊❤️

Vedel si, že už aj na festivaloch môžeš zálohovať? 🤯
Áno, čítaš správne. ✅
Na vybraných slovenských festivaloch už nájdeš naše zálohovacie nádoby, takže svoj drink si môžeš vychutnať úplne bez výčitiek.
Tak do toho poď somnou a zálohuj! Oplatí sa to tebe, ale aj prírode. 😊❤️
...

KAM ZAHODIŤ ZÁLOHOVANÚ FĽAŠU ALEBO PLECHOVKU NA FESTIVALE? 🧐 

Hľadaj našich mobilných zálohovačov! 🚶🎒

Na vybraných festivaloch nájdeš pohybovať sa po areáli takéto mobilné hliadky s vlajočkami 🚩 Ak ich zbadáš, daj im svoju fľašu alebo plechovku. Podporíš tak samotný festival a ešte aj vyčistíš prírodu! 🌍♻️💚 

Po areáli sú rozmiestnené aj nádoby na zálohované obaly, do ktorých môžeš hodiť svoju fľašu či plechovku. Ak ju nenájdeš, tak prázdny nápojový obal zanes do odberného miesta. 💪

#zalohovanie #zflasedoflase #zplechovkydoplechovky #slovenskozalohuje #festival #cirkulatira #slovensko #recyklacia #cirkularnaekonomika #SlovenskoZálohuje #VedeliSteZe #dajmipet

KAM ZAHODIŤ ZÁLOHOVANÚ FĽAŠU ALEBO PLECHOVKU NA FESTIVALE? 🧐

Hľadaj našich mobilných zálohovačov! 🚶🎒

Na vybraných festivaloch nájdeš pohybovať sa po areáli takéto mobilné hliadky s vlajočkami 🚩 Ak ich zbadáš, daj im svoju fľašu alebo plechovku. Podporíš tak samotný festival a ešte aj vyčistíš prírodu! 🌍♻️💚

Po areáli sú rozmiestnené aj nádoby na zálohované obaly, do ktorých môžeš hodiť svoju fľašu či plechovku. Ak ju nenájdeš, tak prázdny nápojový obal zanes do odberného miesta. 💪

#zalohovanie #zflasedoflase #zplechovkydoplechovky #slovenskozalohuje #festival #cirkulatira #slovensko #recyklacia #cirkularnaekonomika #SlovenskoZálohuje #VedeliSteZe #dajmipet
...

Skip to content