Aktuality

Hustota odbernej siete a jej harmonizovanie tvorí predpoklad k tomu, aby bolo zálohovanie dostupné skutočne pre každého. K štandardným odberným miestam preto Správca zálohového systému postupne pridáva aj rôzne alternatívne miesta odberu zálohovaných plastových fliaš a plechoviek. Hrad Beckov sa tak stal prvou kultúrnou pamiatkou na Slovensku, kde došlo k spusteniu oberu zálohovaných obalov formou zriadenia alternatívneho odberného miesta.

 

Pre úspešnosť zálohového systému je dôležitá nielen jeho funkčnosť, ale aj dostupnosť odberných miest. A to zvlášť v letnom turistickom období, kedy dochádza k zvýšenej spotrebe nápojov a tým pádom aj k hromadeniu zálohovaných obalov. Tak ako sa Správca v uplynulom roku zameral na zriadenie alternatívnych odberných miest v turisticky frekventovaných lokalitách našich národných parkov, tak aktuálne upriamuje pozornosť aj na kultúrne pamiatky.

 

Riaditeľ Správcu zálohového systému, Marián Áč, dodáva: „Pre dosiahnutie cieľov zálohového systému je dôležité, aby spotrebitelia zálohovaniu porozumeli a systém zálohovania bol pre nich dostupnejší. Snažíme sa preto identifikovať rôzne typy miest, kde sezónne či celoročne dochádza k hromadeniu prázdnych zálohovaných nápojových obalov a práve tam vytvárať nové alternatívne miesta odberu.“

 

Správca zálohového systému sa od prvého roka fungovania snaží hľadať riešenia aj pre rôzne alternatívne možnosti, ako odobrať zálohovaný obal od spotrebiteľa. Medzi ne patrí zavádzanie odberu obalov v priestoroch kultúrnych pamiatok. Prvou lastovičkou pre alternatívny odber zálohovaných plastových fliaš a plechoviek je hrad Beckov, ktorý je príkladom  environmentálneho zodpovedného prístupu k svojim návštevníkom. Medzi nádoby na triedený zber pribudla ďalšia na zálohované fľaše a plechovky. Návštevník tejto kultúrnej pamiatky tak môže nielen prispieť k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu, šetreniu prírodných zdrojov, ale aj na rozvoj hradu vzdaním sa zálohu po vhodení obalu do nádoby.

 

„Veríme, že pilotnou spoluprácou pre tento typ miesta inšpirujeme aj ostatné kultúrne pamiatky na Slovensku. Touto aktivitou chceme eliminovať vznik voľne pohodeného odpadu a podporiť rozvoj, ochranu a čistotu v okolí kultúrnych pamiatok. Navyše návštevníci kultúrnych dominánt darovaním zálohu podporia ich obnovu,“ povedal Marián Áč, generálny riaditeľ Správcu zálohového systému.

 

Táto iniciatíva vznikla v spolupráci s riaditeľom hradu Beckov Petrom Pastierom a je prvým krokom v posilňovaní záujmu o ochranu kultúrneho dedičstva aj prostredníctvom aktívneho zapojenia návštevníkov do zálohovania nápojových obalov od nápojov. „Svojich návštevníkov učíme nielen histórii, ale aj zmýšľať ekologicky. Vnímame však, že je nesporné dôležitá dostupnosť triedených košov, či miest kde sa dajú vrátiť zálohované plastové fľaše a plechovky späť do zálohového systému. Rozhodli sme sa preto posilniť naše triediace stanice o nádoby určené práve tomuto typu obalov. Veríme, že touto aktivitou motivujeme aj ostatné kultúrne pamiatky.“ vysvetľuje riaditeľ hradu Beckov Peter Pastier.