Zálohovanie na Slovensku má za sebou úspešný druhý rok fungovania. Aby systém naďalej napĺňal trend úspešnosti, je potrebné ho neustále vylepšovať. Správca zálohového systému tak posilňuje potreby východného regiónu Slovenska otvorením medzi-skladu s celkovou plochou 2 000 m2 v Novej Polhore v logistickom parku P3 Košice.

 

Riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč, Peter Jánoši, výkonný riaditeľ spoločnosti P3 v Českej republike a na Slovensku, ktorá je popredným developerom a dlhodobým vlastníkom priemyselných nehnuteľností v Európe a starosta obce Nová Polhora František Kubizniak spoločne symbolickým prestrihnutím pásky oficiálne spustili prevádzku medzi-skladu na spracovanie vyzbieraných zálohovaných nápojových obalov v Novej Polhore.

 

Pre efektívne fungovanie systému je nastavenie logistickej infraštruktúry pozostávajúcej zo strategicky rozmiestnených medzi-skladov a triediaceho centra kľúčové. Zabezpečuje sa tak nielen plynulý odber vyzbieraných obalov z odberných miest, ale aj šetrná preprava, ktorá berie ohľad na životné prostredie. Dôležité je pritom dbať na pokrytie potrieb jednotlivých regiónov. Ten východný je nesporne významný. Nachádza sa v ňom  takmer tretina odberných miest a v uplynulom roku sa v ňom podarilo vyzbierať takmer 270 miliónov zálohovaných obalov.

 

Správca aktuálne disponuje štyrmi  internými medzi-skladmi, dvoma externými prekladiskami a jedným externým medzi-skladom. Strategickým rozmiestnením medzi-skladov, prekladísk a triediaceho centra sa dosahuje optimalizácia prepravných trás a zabezpečuje sa tak flexibilný, efektívny a ekologický prevoz vyzbieraných zálohovaných obalov z odberných miest. V roku 2023 došlo k presunu medzi-skladu z obce Rosina do Strečna a logistického parku P3 Žilina. Úvodom tohto roka pristupujeme k presunu medzi-skladu z obce Široké do Novej Polhory.

 

„Zlepšenie a zefektívnenie nakládky a vykládky materiálu je pre tento presun medzi-skladu z obce Široké do Novej Polhory hlavným prínosom. Prísľubom je vďaka veľkým a funkčným priestorom nielen zníženie čakacích dôb pre prepravcov, ale aj celková časová úspora naloženia a vyloženia materiálu, kde vieme obslúžiť viac áut prepravujúce materiál. Veľké vnútorné skladové priestory zamedzujú negatívnym vplyvom poveternostných podmienok.“  uvádza prevádzkový riaditeľ Správcu zálohového systému František Mažerik.

 

Peter Jánoši, výkonný riaditeľ spoločnosti P3 v Českej republike a na Slovensku, dodáva: Rozšírenie spolupráce so Správcom zálohového systému do ďalšieho P3 parku je pre nás dôkazom, že ponúkame kvalitné služby, priestory a v biznise sme spoľahlivým partnerom. P3 stavia moderné priemyselné nehnuteľnosti v najvyššej kvalite a v strategicky zaujímavých lokalitách. Dobrá poloha parku P3 Košice umožňuje Správcovi zálohových systémov efektívne pokryť širokú sieť zberných miest na východe Slovenska.“

 

P3 Košice je moderné logistické centrum, ktoré je súčasťou siete špičkových európskych distribučných centier P3 Logistic Parks. Nachádza sa v centre tzv. cross border oblasti a svojou strategickou polohou zabezpečuje efektívnu distribúciu na trhoch strednej a východnej Európy. Súčasne je dôležitým logistickým  centrom v košickom regióne. Medzi-sklad v Novej Polhore v logistickom parku P3 Košice má celkovú plochu 2 000 m2. Zvážať sa doň budú vyzbierané zálohované obaly z približne 730 odberných miest. Celkovo tak na základe predchádzajúcich vyzbieraných objemov odhadujeme, že v medzi-sklade v Novej Polhore sa spracuje približne 5 000 ton materiálu ročne.

 

Riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč uvádza: „Východný región je pre zálohový systém veľmi významný. Z celkového objemu vyzbieraných obalov sa práve štvrtina vyzbiera v Prešovskom a Košickom kraji. Je preto pre nás dôležité pokrývať potreby tejto oblasti. Vďaka tomuto strategickému presunu medzi-skladu predpokladáme úsporu viac ako 300 000 km ročne, čím sa snažíme aj o zníženie produkovaných emisií.“

 

Košický kraj:

 • Počet vyzbieraných obalov v roku 2023: viac ako 140 miliónov zálohovaných obalov

(približne 13 % celkového objemu vyzbieraných zálohovaných obalov od nápojov na Slovensku)

 • Počet odberných miest: 415
  •  Počet automatizovaných odberných miest: 311
  •  Počet odberných miest s ručným skenerom alebo kompaktorom: 104

 

Prešovský kraj:

 • Počet vyzbieraných obalov v roku 2023: takmer 130 miliónov zálohovaných obalov

(približne 12 % celkového objemu vyzbieraných zálohovaných obalov od nápojov na Slovensku)

 • Počet odberných miest: 523
  •  Počet automatizovaných odberných miest: 342
  •  Počet odberných miest s ručným skenerom alebo kompaktorom: 181

 

„Teší ma, že ako starosta obce Nová Polhora môžem byť súčasťou podpory myšlienky cirkulárnej ekonomiky, ktorá je budúcnosťou aj pre odpadové hospodárstvo samospráv a na základe ktorej princípov funguje zálohový systém pre nápojové obaly.“ dodáva starosta obce Nová Polhora František Kubizniak.